Wie kent er deze nog? Deel 3.

Met dank aan "Den Bliksem" voor de foto's.