Bowling

Inhoud: 

Beste Reynaertmenners en sympathisanten,

Op zaterdag 2 maart 2019  organiseren wij onze jaarlijkse bowlingavond.
In de Wima Bowling te St-Niklaas.
Wie nog niet ingeschreven is bij Sindy kan dit nog doen door een mailtje te sturen naar
sindy.wauman@telenet.be, dit graag voor 25 januari .

Voor diegene die al ingeschreven zijn en nog gaan inschrijven :
Er is een kleine wijziging !      (tegen over vorige jaren)
We starten met eten om 18u   ( ipv 19u.)
Noteer dit alvast in je agenda !!!!!!
Dus eten van 18u tot 21u en aansluitend bowlen van 21u tot 23u.
De rest van nodige informatie wordt ten gepaste tijden naar jullie doorgemaild.

De Werkgroep